Ztm Katowice Rozkład Jazdy (2023)

1. ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego

 • Linia 1, Autobus

 • Lista linii Koleje Śląskie

2. Zarząd Transportu Metropolitalnego - ZTM - Strona główna · ZTM

 • Oświadczenie · Wdrażanie systemu Transport GZM · Na Jimka najlepiej tramwajem · Sfotografuj tramwaj i weź udział w konkursie · Nowy rok szkolny, nowe rozkłady jazdy ...

 • Zarząd Transportu Metropolitalnego, Transport Publiczny GZM

3. Rozkład jazdy KZK GOP

 • Katowice · Sosnowiec · Gliwice · Bytom

  (Video) ZTM zmienił rozkłady jazdy czterech linii tramwajowych w Katowicach.

 • Wybierz miasto Autobusy Tramwaje Trolejbusy

4. Rozkład jazdy KZK GOP / ZTM Katowice - autobusy, tramwaje i ...

 • Zobacz rozkłady jazdy i trasę przejazdu autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych linii komunikacji miejskiej KZK GOP / ZTM Katowice.

 • Zobacz rozkłady jazdy i trasę przejazdu autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych linii komunikacji miejskiej KZK GOP / ZTM Katowice. Wyszukiwarka rozkładów.

Rozkład jazdy KZK GOP / ZTM Katowice - autobusy, tramwaje i ...

5. Ztm katowice rozkład jazdy - artykuły - Dziennik Zachodni

 • Informacje o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów, tramwajów czy trolejbusów Zarządu Transportu Metropolitalnego, pojawiły się w serwisie rozkładów jazdy ZTM..

  (Video) Katowice sprawdzą, czy opłaca im się opuścić ZTM 22.11.2021

 •  

Ztm katowice rozkład jazdy - artykuły - Dziennik Zachodni

6. Rozkład jazdy Katowice, PKP, PKS, MPK, ZTM w Katowicach

 • Rozkład jazdy Katowice, PKP, PKS, MPK, MZK w Katowicach - Jury, komunikacja miejska, kolejowa, prywatna, PKS. Przyjazdy i odjazdy pociągów, busów, ...

 • Rozkład jazdy Katowice, PKP, PKS, MPK, MZK w Katowicach - Jury, komunikacja miejska, kolejowa, prywatna, PKS. Przyjazdy i odjazdy pociągów, busów, autobusów Katowic - Jura.

7. rozkład jazdy kzk Katowice » e-podroznik.pl

 • Rozkład jazdy linii tramwajowych , autobusowych oraz nocnych dla kzk Katowice.

  (Video) Dzień otwarty ZTM - ETZT 2020

 • ✅Rozkład jazdy linii tramwajowych , autobusowych oraz nocnych dla kzk Katowice

8. ZTM Katowice ogranicza tramwaje. Nowe rozkłady jazdy

 • Mar 20, 2020 · Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach wprowadza kolejne zmiany w rozkładach jazdy. Od poniedziałku komunikacja tramwajowa będzie ...

 • 

9. ZTM Info | Katowice - Facebook

 • ZTM Info, Katowice. 15 282 osoby lubią to · 270 osób mówi o tym · 2 ... ZTM z rozkładami jazdy, w aplikacji M2GO Info oraz w Systemie Dynamicznej ...

  (Video) Zderzenie autobusów miejskich ZTM w Gliwicach

 • See posts, photos and more on Facebook.

10. Komunikacja miejska - Portal Miasta Orzesze

 • ROZKŁADY JAZDY ZTM https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/. • Miasto ŁAZISKA ... połączenia: Katowice – Rybnik, Katowice – Chałupki, Katowice – Racibórz, Katowice - ...

 • Komunikacja miejska

11. Rozkład jazdy ZTM - Metropolia | Tychy - Portal - eTychy.org

 • 7 lipca , 2022 W sobotę, 16 lipca wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej ZTM do Katowic. Linia nr 14 zostanie przekształcona w linię ...

  (Video) ZTM zrywa umowy z kolejnymi przewoźnikami 15.11.2022

 • Portal miasta Tychy, Rozkład jazdy autobusów Zarządu Transportu Metropolitalnego (byłych MZK Tychy, KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry) według linii, chronologiczny i według przystanków.

Rozkład jazdy ZTM - Metropolia | Tychy - Portal - eTychy.org

12. Rozkład jazdy - PKM Jaworzno

 • Sep 9, 2023 · Rozkład jazdy. Informacja o wyjątkach w kursowaniu autobusów. Wybierz linię ... (Katowice) Bagienna - 1 Maja - Bohaterów Monte Cassino - al.

 • Informacja o wyjątkach w kursowaniu autobusów

Videos

1. Problemy z kursami autobusów ZTM 23.08.2022
(SILESIA FLESZ TVS)
2. Metrolinia M106 ZTM do Rudzińca 28.12.2022
(SILESIA FLESZ TVS)
3. Autobusy ZK"KM" już jeżdżą według wakacyjnego rozkładu jazdy
(Chrzanowska Telewizja Lokalna)
4. Nowa aplikacja ZTM 10.11.2020
(SILESIA FLESZ TVS)
5. 👉🚋 Dzień otwarty ZTM 🚌
(Metropolia GZM)
6. odc. 45 | TOP 10 - Najdłuższe linie autobusowe w GOP
(Urban Transport Systems)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 22/07/2023

Views: 5556

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.